Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Naziv programa: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Naziv diplomanta: diplomirani organizator (UN), diplomirana organizatorka (UN)

Trajanje: študij traja tri leti oz. šest semestrov

Cilj programa: Cilj programa je zagotoviti diplomantom širok nabor znanj, ki zajemajo poslovanje organizacij. Program opremi diplomanta z znanji in orodji, ki omogočajo organiziranje poslovnih procesov na eni strani in spremljanje vedenjskih oblik zaposlenih in njihove delovne uspešnosti na drugi strani. Dodatna poglobljena znanja s področja kadrovskih in izobraževalnih sistemov diplomantu omogočajo upravljanje in organiziranje kadrovskih procesov, kot tudi reševanje problemskih situacij med zaposlenimi v organizaciji.

 • Opis
 • Predmetnik
 • Predmetno specifične kompetence

  Strokovni profil diplomanta je utemeljen na teoretičnih znanjih in znanstvenem pristopu, na sistemski analizi in vključevanju raziskovalnega dela v pedagoški proces ter na reševanju kompleksnih problemov. Diplomant je usposobljen za izvajanje, načrtovanje, razvijanje, raziskovanje in vodenje kadrovske dejavnosti v organizaciji. Ker se pri študiju vseskozi prepletajo znanja o kadrovskih, informacijskih in proizvodno-poslovnih procesih, njegov strokovni profil omogoča razvoj širokega spektra kompetenc, s katerimi lahko učinkovito obvladuje: planiranje, ocenjevanje intelektualnega potenciala, izbiranje, informiranje, motiviranje, nagrajevanje in napredovanje zaposlenih; določanje zahtevanih in dejanskih kompetenc; delovno-pravna razmerja; ugotavljanje potreb po novem znanju, načrtovanje, izvajanje, evalvacijo izobraževanja, prenos in upravljanje znanja; uporabo kadrovskih informacijskih ekspertnih orodij; inoviranje kadrovskih procesov; vodenje raziskovalnih in razvojnih projektov.

  Diplomant obvlada razvijanje kadrovskih in izobraževalnih sistemov, projektiranje in strokovno vodenje kadrovskega in izobraževalnega poslovanja, razvoj in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema, vodenje in realizacijo kadrovskih in izobraževalnih projektov ter vodenje kadrovskih in izobraževalnih služb. Usposobljen je za oblikovanje kadrovske strategije in razvojne politike ter za vodenje kadrovskih sistemov in upravljanje izobraževalnih organizacij.

  Predmetne kompetence so navedene pri vsakem učnem načrtu v rubriki Prenesljive/ ključne spretnosti in drugi atributi. Predmetna kompetenca je ravnanje (veščina), ki se v razvije do te mere, da posamezniku omogoči učinkovito opraviti aktivnost v delovnem procesu, na katero se nanaša. Predmetna kompetentnost pomeni neposredno uporabo specialističnega znanja. Predmetne kompetence se razvijejo pri simulacijah, eksperimentih in pri neposredni uporabi znanja pri reševanju problemov.

  Profil diplomanta

  Sposobnosti za izvajanje, načrtovanje, razvijanje, raziskovanje in vodenje kadrovskih, izobraževalnih, organizacijskih dejavnosti.

 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Matematika A. Žnidaršič 7 120
  Angleški poslovni jezik A. Tratnik 5 60
  Osnove prava A. Igličar 6 75
  Organizacijske teorije in osnove managementa J. Kovač 6 60
  Organizacijsko vedenje G. Miglič 6 75
  Organizacija poslovnih procesov T. Kern 7 75
  Management kadrovskih virov M. Bernik 7 75
  Računalništvo in informatika R. Leskovar 8 75
  Kadrovska funkcija v organizacijah V. Novak 8 90

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Teorija izobraževanja E. Jereb 7 75
  Sistemizacija in vrednotenje dela P. Šprajc 8 75
  Trg dela V. Novak 7 75
  Ekonomika in računovodstvo   8 105
  Plačni sistemi P. Šprajc 6 75
  Marketing G. Vukovič 6 90
  Statistika A. Brezavšček 6 90
  Delovno pravo B. Vavtar 6 90
  Izbirni predmet iz nabora   6 90

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 6 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Avtomatizacija pisarniškega poslovanja B. Šmitek 6 90
  Operacijske raziskave in stohastični procesi A. Brezavšček, D. Kofjač 6 90

  3. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Poslovno komuniciranje M. Ferjan 6 75
  Planiranje kadrov M. Bernik 6 75
  Selekcijski postopki I. Podbregar 6 75
  Management projektov T. Kern 8 75
  Organizacija izobraževanja M. Ferjan 6 75
  Metodologija usposabljanja kadrov G. Vukovič 6 75
  Izbirni predmet iz nabora   6 75
  Izbirni predmet iz nabora   6 75
  Diplomsko delo Z. Balantič, A. Žnidaršič 10 10

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 12 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Inovacijski management M. Maletič 6 75
  Podjetništvo V. Kampuš Trop 6 75
  Informacijski sistemi kadrovske dejavnosti

  M. Kljajić Borštnar, A. Pucihar

  6 75
  Načrtovanje kariere I. Podbregar 6 75