Dekanova lista najuspešnejših študentov

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru (v nadaljevanju UM FOV) vsako leto podeljuje priznanja najbolj uspešnim študentom I. in II. stopnje študijskih programov UM FOV, razvrščenim glede na vrsto, način in letnik študija, ki so v preteklem študijskem letu do zaključka izpitnega obdobja dosegli nadpovprečen uspeh, s katerim so se uvrstili v zgornji rang prvih treh najvišjih porvprečnih ocen v vpisni generaciji ter izpolnjevali osnovni vstopni kriterij.

Vstopni kriterij, ki ga takšen študent mora izpolnjevati je:

 • da študent od svojega prvega vpisa na našo fakulteto ni še nikoli ponavaljal letnika,
 • da ima študent opravljene vse študijske obveznosti za pretekla in tekoče študijsko leto in
 • da njegova skupna povprečna ocena študijskega uspeha dosega najmanj 9,00.

Skladno z Navodili o podeljevanju priznanja Dekanova lista najbolj uspešnih študentov UM FOV v preteklem študijskem letu, je v nadaljevanju objavljen seznam prejemnikov priznanj za študijsko leto 2016/2017.

Svečana podelitev priznanj Dekanove liste 2016/17 bo potekala v v sredo, 29. novembra 2017 ob 17.30 uri v veliki predavalnici fakultete (P111).

 

Dekanova lista najboljših študentov UM FOV 2016/2017

Ime in priimek študenta Vrsta študija Način študija Letnik študija
Kranjc Meta MAG redni 1
Toman Aljaž MAG redni 1
Debevc Iztok MAG redni 1
Props Maruša MAG redni 1
Kozjek Denis MAG redni 1
Korošec Manca MAG redni 2
Strojin Špela MAG redni 2
Potočnik Klavdija MAG redni 2
Lambić Ana UN redni 2
Đorđeski Marina UN redni 3
Radovanovič Tina UN redni 3
Sašek Blaž UN redni 3
Rupnik David VS redni 1
Ribič Matej VS redni 1
Hrovat Eva VS redni 2
Bilbija Filip VS redni 2
Jurko Matej VS redni 2

Študenti - prejemniki priznanj bodo o podelitvi obveščeni.

 • Leto 2015/16
 • Leto 2014/15
 • Leto 2013/14
 • Leto 2012/13
 • Ime in priimek študenta Vrsta študija Način študija Letnik študija
  Bilbija Filip VS redni 1
  Đorđeski Marina UN redni 2
  Gregorc Ana UN redni 3
  Hrovat Eva VS redni 1
  Korošec Manca MAG redni 1
  Kozjek Denis UN redni 3
  Krhač Eva MAG redni 2
  Lambić Ana UN redni 1
  Loncnar Darko MAG redni 2
  Mujanović Amira MAG redni 2
  Potočnik Klavdija MAG redni 1
  Rant Barbka MAG redni 2
  Stanonik Žan VS redni 2
  Strojin Špela MAG redni 1
  Toman Aljaž UN redni 3

  Najboljši raziskovalni dosežek v študijskem letu 2015/2016

  Priznanja za najboljše raziskovalne dosežke študentov v študijskem letu 2015/2016 prejmejo Maruša Miklavčič, Marcel Potrata in Rok Cilenšek, ki so pod mentorstvom doc. dr. Matjaža Robleka v podjetju Iskra Mehanizmi d.o.o. v okviru raziskovalnega dela proučevali, katere različne simulatorje je primerno uporabiti za izboljšanje dela v proizvodnji za izračunavanje potrebnih kapacitet in v mikrologistiki za obvladovanje materialnih tokov.

 • Ime in priimek študenta Vrsta študija Način študija Letnik študija
  Berčič Eva MAG redni 2
  Čevka Andraž MAG redni 2
  Gregorc Ana UN redni 2
  Jenko Eva MAG redni 1
  Kejžar Andraž MAG redni 2
  Korošec Manca UN redni 3
  Kozjek Denis UN redni 2
  Loncnar Darko MAG redni 1
  Mujanović Amira MAG redni 1
  Rant Barbka MAG redni 1
  Savšek Nina VS redni 3
  Stojić Igor UN redni 2
  Strojin Špela UN redni 3
  Toman Aljaž UN redni 2
  Žaku Jehoma VS redni 3
 • Ime in priimek študenta Vrsta študija Način študija Letnik študija
  Berčič Eva MAG redni 1
  Čevka Andraž MAG redni 1
  Kejžar Andraž MAG redni 1
  Tvrdy Maja MAG redni 1
  Mrak Lidija MAG izredni 2
  Prevodnik Primož MAG izredni 2
  Vratarič Marija Sabrina MAG izredni 2
  Plesec Špela MAG redni 2
  Potočnik Eva MAG redni 2
  Žuraj Milica MAG redni 2
  Gregorc Ana UN redni 1
  Kozjek Denis UN redni 1
  Stojić Igor UN redni 1
  Toman Aljaž UN redni 1
  Zakrajšek Nina UN redni 1
  Strojin Špela UN redni 2
  Erjavec Marijan UN izredni 3
  Krneta Milijanka UN redni 3
  Vodušek Dare VS izredni 1
  Savšek Nina VS redni 2
  Žaku Jehona VS redni 2
  Turšič Rolland VS izredni 3
  Ilić Suzana VS redni 3
  Mujanović Amira VS redni 3
 • Ime in priimek študenta Vrsta študija Način študija Letnik študija
  Mrak Lidija MAG izredni 1
  Vratarič Marija Sabrina MAG izredni 1
  Ejup Damir MAG redni 1
  Plesec Špela MAG redni 1
  Tavželj Marija MAG redni 1
  Radaković Milan MAG redni 1
  Potočnik Eva MAG redni 1
  Tratnik Metoda MAG izredni 2
  Bešić Zumra MAG izredni 2
  Novak Mateja MAG izredni 2
  Piber Katjuša MAG redni 2
  Blatnik Staša MAG redni 2
  Mlakar Eva MAG redni 2
  Gerdej Tamara MAG redni 2
  Hudoletnjak Dejan UN redni 2
  Krneta Milijanka UN redni 2
  Boštar Mitja UN redni 3
  Boštar Klemen UN redni 3
  Žaku Jehona VS redni 1
  Ilić Suzana VS redni 2
  Mujanović Amira VS redni 2