Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Naziv programa: magistrski študijski program (2. stopnja) Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Naziv diplomanta: magister organizator, magistrica organizatorka

Trajanje: študij traja dve leti oz. štiri semestre

 • Opis
 • Predmetnik - 2. let. 16/17
 • Predmetnik - 1. let. 16/17
 • Cilj programa

  Cilj magistrskega študija je usposobiti študente za organiziranje in obvladovanje kadrovskih in izobraževalnih sistemov, jim posredovati široko poslovno znanje, omogočiti razumevanje kadrovskih in izobraževalnih procesov in osvojiti metode in orodja za njihovo nenehno prenovo.

  Cilj magistrskega študija je tudi, da študenta usposobi za snovanje in implementacijo rešitev za izboljšanje kadrovskih in izobraževalnih procesov. Zato mora diplomant:

  • razumeti in modelirati kadrovske in izobraževalne procese, definirati in implementirati procesne rešitve, poznati pravne podlage procesov, voditi projekte in integrirati sisteme,
  • razvijati procese iskanja in izbire ljudi, meriti in vrednotiti njihove umske potenciale in kakovost znanja,
  • določati kompetence, ki jih zahteva delo, in oceniti dejanske kompetence zaposlenih,
  • uporabiti informacijska ekspertna orodja za izbiro ljudi na ključne organizacijske vloge,
  • voditi raziskovanje zadovoljstva zaposlenih, organizacijskega vzdušja, parametrov organizacijske kulture, delovne motivacije, ustvarjalnosti in odnosov ter komuniciranja,
  • obvladovati metode odkrivanja potreb po novem znanju in strokovno podpirati procese upravljanja znanja,
  • obvladati sodobne pristope v izobraževanju odraslih in sodobne metode študija,
  • usposobiti se za oblikovanje kadrovske strategije in razvojne politike, za vodenje kadrovskih sistemov ter upravljanje in vodenje izobraževalnih organizacij.

  Študenti si pridobijo splošne kompetence, ki jim omogočajo:

  • reševati probleme in kritično presojati,
  • uporabljati sistemske koncepte pri razumevanju in opredelitvi problemov,
  • biti sposobni aplicirati klasične kakor tudi nove koncepte in znanja,
  • razumeti, da je sistem sestavljen iz ljudi, procesov in ustrezno uporabljenih informacij,
  • pridobiti si trdna etična načela, veščine za učinkovito medosebno komunikacijo in sposobnost za delo v timu.
 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Statistika v raziskovanju A. Žnidaršič 7 75
  Teorija sistemov A. Škraba 8 60
  Teorija odločanja M. Kljajić Borštnar 7 60
  Upravljanje in načrtovanje kadrovskih virov M. Bernik 8 60
  Modeli kompetenc I. Podbregar 7 60
  Management izobraževalnih procesov M. Ferjan 8 60
  Ekonomika in kontroling   8 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 7 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Strategije managementa kakovosti D. Maletič 7 60
  Poslovno obveščanje D. Kofjač 7 60

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Oblikovanje in vodenje timov G. Vukovič 8 60
  Managerski informacijski sistemi in kadri M. Kljajić Borštnar 8 60
  Odnosi z notranjimi javnostmi M. Ferjan 8 60
  Razvoj kadrov E. Jereb 7 60
  Organizacijski in managerski razvoj J. Kovač 6 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60
  Izbirni predmet iz nabora   6 60
  Magistrsko delo Z. Balantič 10 10

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 13 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Evropski trg dela V. Novak 6 60
  Poslovno pravo B. Vavtar 6 60
  Podjetništvo in management malih podjetij B. Antončič 7 60
  Ekološki management M. Maletič 7 60
  Plače P. Šprajc 7 60

   

 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2016/17)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Statistika v raziskovanju A. Žnidaršič 7 75
  Strategije doseganja ciljev E. Jereb 8 60
  Medkulturno poslovno okolje P. Šprajc 7 60
  Upravljanje in načrtovanje kadrovskih virov M. Bernik 8 60
  Modeli kompetenc I. Podbregar 7 60
  Management izobraževalnih procesov M. Ferjan 8 60
  Ekonomika in kontroling   8 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 7 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Pristopi managementa kakovosti in odličnosti D. Maletič 7 60
  Trajnostni razvoj organizacije M. Maletič 7 60

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2016/17)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Oblikovanje in vodenje timov G. Vukovič 8 60
  Managerski informacijski sistemi in kadri M. Kljajić Borštnar 8 60
  Odnosi z notranjimi javnostmi M. Ferjan 8 60
  Razvoj kadrov E. Jereb 7 60
  Organizacijski in managerski razvoj J. Kovač 6 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60
  Izbirni predmet iz nabora   6 60
  Magistrsko delo Z. Balantič 10 10

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 13 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Evropski trg dela V. Novak 6 60
  Poslovno pravo B. Vavtar 6 60

  Upravljanje gospodarskih družb v krizah

  I. Podbregar, P. Šprajc 7 60
  Ekološki management M. Senegačnik 7 60