Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv programa: magistrski študijski program (2. stopnja) - Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv diplomanta: magister organizator informatik, magistrica organizatorka informatičarka

Trajanje: Študij traja dve leti oz. štiri semestre

Cilj programa: Cilj magistrskega študija je usposobiti strokovnjake za organiziranje in obvladovanje informacijskih sistemov, jim posredovati široko poslovno znanje in perspektivo ter dobro razumevanje poslovnega sveta, ki potrebuje informacijske rešitve. Študenti bodo pridobili analitična in konceptualna znanja in naslednje splošne kompetence:

 • biti reševalci problemov in kritični misleci,
 • uporabljati sistemske koncepte pri razumevanju in opredelitvi problemov,
 • biti sposobni aplicirati klasične kakor tudi nove koncepte in znanja,
 • razumeti, da je sistem sestavljen iz ljudi, procesov, strojne opreme, programske opreme in podatkov.

Pridobiti si morajo veščine za učinkovito medčloveško komunikacijo, sposobnost za delo v timu in etična načela stroke.

Cilj magistrskega študija organizacije in managementa informacijskih sistemov je tudi, da študenta usposobi za snovanje in implementacijo rešitev z informacijsko tehnologijo tako, da s tem izboljšajo delovanje organizacije. Zato mora diplomant:

 • razumeti in modelirati organizacijske procese in podatke, definirati in implementirati tehnične in procesne rešitve, voditi projekte in integrirati sisteme,
 • obvladovati tehnike za zbiranje, pretvorbo, prenašanje in shranjevanje podatkov in informacij,
 • aplicirati informacijsko tehnologijo v pomoč posameznikom, skupinam in organizacijam pri doseganju njihovih ciljev.

Informacijska dejavnost v organizacijskih sistemih deluje navznoter in navzven, lahko pa predstavlja tudi temeljno aktivnost organizacije. Perspektive osebnega razvoja so na tem področju odlične, saj ta poklic pokriva široka strokovna področja in je v stalnem stiku z novimi znanji in tehnologijami. V EU je med najbolj iskanimi poklici.

 • Opis
 • Predmetnik - 2. let. 16/17
 • Predmetnik - 1. let. 16/17
 • Predmetno specifične kompetence

  Magister organizacije in managementa informacijskih sistemov je v prvi vrsti usmerjen v kreiranje, raziskovanje ter vodenje informacijskih sistemov in tehnologij. Vsebine programov so oblikovane tako, da so pridobljena znanja poleg teoretičnih temeljev usmerjena tudi v praktično uporabo na različnih ravneh organiziranja in vodenja poslovnih sistemov. Tako je magister znanosti opremljen tudi z znanji potrebnimi za delo s tehnologijami, ki podpirajo uporabo informacijskih sistemov na različnih področjih industrije, financ, zavarovalništva, državne uprave, zdravstva, šolstva, znanosti in raziskovanja.

  Magistrski študij je zasnovan tako, da omogoča pridobitev znanj s področij informacijskih sistemov, informacijskih tehnologij, programerskega inženirstva in računalništva. Osnovna znanja iz metodoloških predmetov, organizacije in managementa, ekonomike ter projektnega dela mu omogočajo uspešno delo v multidisciplinarnih projektnih skupinah, kjer lahko kreativno nastopa v teamu v vodilni ali operativni funkciji.

  S pridobljenim znanjem in izkušnjami s področja informacijskih tehnologij so pripravljeni voditi, usmerjati, predlagati in usklajevati sodelovanje med sodelavci iz strokovnih področij - naročniki in notranjimi ali zunanjimi razvijalci informacijskih sistemov. Obsežna teoretična podlaga pridobljena med študijem omogoča kritičen odnos do problemov in sposobnost prepoznati zahteve okolja, časa in dolgoročne učinke. Zaradi širokega spektra znanj so usposobljeni za načrtovanje in razvoj strateških informacijskih sistemov (direktorski informacijski sistem, sistem za podporo pri odločanju itd.).

  Po končanem študiju je diplomant opremljen z orodji za reševanje najzahtevnejših problemov in jih je sposoben reševati na širokem področju dela. Obvladuje tiste managerske veščine, ki so potrebne za učinkovito obvladovanje organizacije.

 • 1. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Statistika v raziskovanju A. Žnidaršič 7 75
  Teorija sistemov A. Škraba 8 60
  Teorija odločanja M. Kljajić Borštnar 7 60
  Objektno orientirana analiza in razvoj informacijskih sistemov R. Leskovar 8 60
  Poslovno obveščanje M. Kljajić Borštnar, D. Kofjač 7 60
  Raziskovanje informacijskih sistemov M. Kljajić Borštnar, D. Kofjač 8 60
  Ekonomika in kontroling   8 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 7 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Strategije managementa kakovosti D. Maletič 7 60
  Modeli kompetenc I. Podbregar 7 60

  2. letnik (po veljavnem učnem načrtu 2011/12)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Management informacijskih sistemov A. Pucihar 8 60
  Modeliranje kompleksnih sistemov A. Škraba 8 60
  Metodologije razvoja IS B. Werber 8 60
  Kakovost programske opreme R. Leskovar 7 60
  Organizacijski in managerski razvoj J. Kovač 6 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60
  Izbirni predmet iz nabora   6 60
  Magistrsko delo Z. Balantič 10 10

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 13 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Poslovno pravo B. Vavtar 6 60
  Odkrivanje znanja v podatkih M. Kljajić Borštnar 6 60
  Testiranje programske opreme  R. Leskovar, A. Baggia 7 60
  Podjetništvo in management malih podjetij B. Antončič 7 60
  Tehnologije za skupinsko delo A. Pucihar 7 60

   

 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2016/17)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Statistika v raziskovanju  A. Žnidaršič 7 75
  Teorija sistemov A. Škraba 8 60
  Teorija odločanja M. Kljajić Borštnar 7 60
  Objektno orientirana analiza in razvoj informacijskih sistemov R. Leskovar 8 60
  Poslovno obveščanje D. Kofjač 7 60
  Raziskovanje informacijskih sistemov M. Kljajić Borštnar 8 60
  Ekonomika in kontroling   8 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 7 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Pristopi managementa kakovosti in odličnosti D. Maletič 7 60
  Trajnostni razvoj organizacije M. Maletič 7 60

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2016/17)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Management informacijskih sistemov A. Pucihar 8 60
  Modeliranje kompleksnih sistemov A. Škraba 8 60
  Razvoj poslovnih programskih rešitev B. Werber, U. Rajkovič 8 60
  Kakovost programske opreme R. Leskovar 7 60
  Organizacijski in managerski razvoj J. Kovač 6 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60
  Izbirni predmet iz nabora   6 60
  Magistrsko delo Z. Balantič 10 10

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 13 ECTS)

  Predmet Izvajalec ECTS Ure
  Trajnostni razvoj in informacijski sistemi A. Baggia 6 60
  Odkrivanje znanja v podatkih M. Kljajić Borštnar 6 60
  Testiranje programske opreme A. Baggia, R. Leskovar 7 60
  Informacijske tehnologije za sodelovanje A. Pucihar 7 60