Cenik študija

Možnosti plačila šolnine
  • Plačnik - podjetje poravna šolnino v enem obroku za letnik v začetku
    študijskega leta ob predložitvi podpisane pogodbe.
  • Samoplačnik poravna šolnino v dveh obrokih (prvega po prejetem računu po urejenem vpisu) ali v enem obroku ob vpisu v letnik s pripadajočim 5 % popustom.
  • Gorenjska banka ponuja ugodne kredite za študente FOV.
Stroški storitev za redni in izredni študij za študijsko leto 2016/2017 in 2017/2018

1. Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI (izpiti, šolnina, vpisnina..). Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu. Za odjave od izpitov, urejene v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, N19/2010-41 AG, se prispevek ne zaračunava. Opozarjamo vas, da hranite vsa potrdila o plačilih.

2. Izdaja sklepa oziroma odločbe - prispevek 18,12€ nakažite na:

  • IBAN: SI56 0110 0609 5916 533 - Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;
  • REFERENCA: SI00 410_ _ _ _ _      ->     Pod REFERENCO obvezno vpišite vašo vpisno številko;
  • KODA NAMENA: STDY ;
  • NAMEN PLAČILA: plačilo stroškov sklepa oz. odločbe.

Potrdilo o vplačilu prispevka je obvezna priloga k prošnji.