Javna naročila

Predmet javnega naročila: Izvajanje varnostne službe na Fakulteti za organizacijske vede UM

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno (v vložišče naročnika) na naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov naročnika do 13. 4. 2018 do 9. ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 4. 2018 ob 9.30 uri, v prostorih Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj.

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/ - (JN002148/2018-WO1, datum objave: 29. 3. 2018)