Novembrska šola v reševanju študije primera

Vabilo k udeležbi na novembrski šoli reševanja študije primera (case study) in tekmovanje 2017/2018

Kratek opis

Študenti Fakultete za organizacijske vede že v času svojega študija pridobijo širši vpogled v področje uporabnega znanja organizacijskih sistemov in sodelujejo pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi domačega in tujega okolja. Letošnja novembrska šola reševanja študije primera (case study) je tudi priložnost, kjer bodo svojo ustvarjalnost soočile različne skupine študentov Fakultete za organizacijske vede. Koncept študija primera (case study) predstavlja metodološko in pedagoško naravnan izziv, katerega cilj je integracija različnih teoretičnih konceptov in situacij iz realnega poslovnega okolja. Iz tega razloga sama metodologija študije primera omogoča udeležencem treninga podroben vpogled v konkreten poslovno naravnan problem proučevane organizacije / podjetja, ob tem pa skozi raznoliko diskusijo kot metodo aktivnega učenja, spodbuja osvajanje in razvoj potrebnega kritičnega oz. ustvarjalnega razmišljanja, potrebnega na področju managementa.

 Pridobljene kompetence

  • Ustno in pisno izražanje v angleškem jeziku
  • Sposobnosti javnega nastopanja
  • Argumentacijske in retorične veščine
  • Analiza / razkroj problema in iskanje rešitev
  • Obvladovanje virov (kadri, stroški, ipd.)
  • Delo pod časovnim pritiskom
  • Kreativni pristopi k reševanju problemov

Čas in trajanje

Novembrska šola reševanja študije primere bo potekala 27. in 28. novembra 2017, pri čemer se ob pričetku udeležencem predstavi »case study« metodo, nato pa udeleženci pridobijo tudi ostala znanja in kompetence, s katerimi se pripravijo za reševanje študije primera in uspešno predstavitev ter zagovor pred komisijo. 

Pomembni datumi

23. 11. 2017: Rok za oddajo prijave

27. 11. in 28. 11. 2017: Novembrska šola (dvodnevno izobraževanje, na katerem boste spoznali metodo študije primera in pridobili znanja iz javnega nastopanja, timskega dela, vodenja, argumentacije in organizacijskih sprememb)

28. 11.2017: Podjetje predstavi svoj problem, sledi reševanje v ekipah

1. 12.2017: Tekmovanje  - predstavitve rešitev in podelitev nagrad

 

URNIK / AGENDA:

Novembrska šola – predavalnica P303

ponedeljek, 27.11.2017

09:00 - 11:00

Case study method workshop

11:00 - 13:00

Guest lecture: dr. Iztok Podbregar, UM FOV

13:00 - 13:45

Lunch break

13:45 - 14:30

Presenation skills workshop

14:30 - 15:30

Teamwork, team leadership and teambuilding workshops

 

Novembrska šola – predavalnica P303

torek, 28.11.2017

09:00 - 11:00

Understanding the case workshop

11:00 - 12:30

Marketing and finance workshop

12:30 - 13:30

Lunch break

13:30 - 15:00

Guest lecture: Thomas Uihlein, Tina Javor, Fraport Slovenia

15:00 - 15:30

Case study problem presentation

 

Sreda, 29.11.2017 – predavalnica P005 – od 8.00 do 20.00 – Reševanje problema, priprava predstavitve (samostojno delo študenti)

Četrtek, 30.11.2017– predavalnica P005 – od 8.00 do 20.00 – Reševanje problema, priprava predstavitve (samostojno delo študenti)

 

Case study tekmovanje – predavalnica P303

petek, 01.12.2017

do 09:00

Presentation submission

09:00 - 09:15

Competition opening

09:15 - 11:30

Presentation of solutions

11:30 - 12:00

Winner announcement

Lokacija

Študija primere bo potekala v predavalnicah na sedežu Fakultete za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a v Kranju.

Skupine študentov                                                                                               

Na novembrski šoli reševanja študije primere (case study) lahko sodeluje največ osem (8) skupin študentov. Vsaka posamezna skupina lahko šteje najmanj štiri (4) in največ pet (5) študentov. 

Izpolnjen prijavni obrazec lahko pošljete na elektronski naslov kariernicenter@fov.uni-mb.si 

Prijavni obrazec:

Več informacij dobite v Kariernem centru FOV: kariernicenter@fov.uni-mb.si .

Prijava za sodelovanje

Skupine študentov se lahko prijavijo preko zgornjega obrazca do vključno četrtka, 23. novembra 2017 oziroma do zapolnitve prostih mest. Študenti, ki nimajo ekipe se lahko prijavijo individualno, ob zadostnem številu prijav bomo oblikovali ekipe individualno prijavljenih študentov. Individualne prijave na elektronski naslov: prodekan.student@fov.uni-mb.si ali kariernicenter@fov.uni-mb.si .