Napoved objave javnega razpisa »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017«

Kategorija novice: 
Obvestila

Obveščamo vas, da bo Univerza v Mariboru najkasneje v prvi polovici meseca avgusta 2017 na svoji spletni strani www.um.si objavila »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017«. Javni razpis ne bo vseboval večjih sprememb pogojev in meril pri ocenjevanju vlog kot jih je določal Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016. Senat UM je na svoji redni seji dne 4. 7. 2017 tudi že potrdil merila za ocenjevanje vlog na Javnem razpisu za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017.

Razpis bo namenjen študentom, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija, ki še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje, in ki iz javnih sredstev še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne.

Kandidatom, ki se nameravajo prijaviti na javni razpis, svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na naši spletni stran. O razpisu bodo študenti obveščeni tudi preko referatov članic UM.

https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Napoved-objave-javnega-razp...